aanboren

aanboren
{{aanboren}}{{/term}}
[door boren raken] strike (while drilling)
[een opening maken in] tap
voorbeelden:
1   〈figuurlijk〉 nieuwe belastingbronnen aanboren tap new sources of taxation
     olie aanboren strike oil
2   een nieuw vat aanboren tap a new barrel

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”